Heb je hier wat aan gehad? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal:

Doneer meneer Wietsma een kopje koffie:

Klik hier voor een samenvatting van de video

Alle stoffen om ons heen zijn opgebouwd uit moleculen. Deze moleculen zijn zo klein dat we ze niet kunnen zien. Zelfs met een speciale microscoop is dit erg moeilijk. Maar moleculen bestaan uit hun beurt ook weer uit kleinere deeltjes, namelijk atomen. Dit zijn de bouwstenen van moleculen. Er zijn nu 118 soorten atomen ontdekt en met deze atomen kun je miljoenen verschillende moleculen en dus stoffen maken. Zo bestaat water (H2O) uit twee H (waterstof) atomen en een (O) zuurstof atoom. Glucose (soort suiker C6H12O6) bestaat uit veel meer atomen. Sommige moleculen zoals je DNA bestaan uit miljoenen (niet verschillende) atomen.

 

Een atoom bestaat op zijn beurt ook weer uit kleinere deeltjes. Hieronder zie je een voorbeeld van een Lithium atoom.

 

 

Een atoom bestaat uit twee delen. Je hebt de atoomkern die bestaat uit protonen en neutronen en daaromheen heb je een elektronen die er omheen draaien in een soort elektronenwolk.

 

Van deze deeltjes moet je een paar eigenschappen kennen:

Naam Massa Lading
Proton 1 +
Neutron 1 Neutraal
Elektron 0

 

Als je nu dus kijkt naar het Lithium atoom zie je dat de lading 0 is (want 3 elektronen van – en 3 protonen van + zijn samen 0). Daarnaast zie je dat de massa 6 is. Je hebt 3 protonen van 1 en 3 neutronen van 1 dus het massagetal is 6.

 

Vaak zijn de protonen en elektronen gelijk en is de lading 0. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld 2 elektronen teveel zijn, dan wordt de lading -2 (want elektronen zijn negatief). Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld 3 elektronen te weinig zijn, dan wordt de lading +3 want er mist -3 lading.


Maak de quiz om te zien of je het snapt