Stroomsterkte
 
Spanning
 
Serie en parallel schakelingen
 
Vermogen
 
Vermogen en Elektrische energie
 
Capaciteit
 
Weerstand
 
Geleidbaarheid
 
Ingewikkelde schakelingen
 
Weerstand door een draad (soortelijkeweerstand)
 
Vervangingsweerstand (totale weerstand)
 
LDR en NTC
 
PTC
 
Relais
 
Transistor
 
Transformator
 
Elektriciteit in huis
 
Diode en LED
 
Condensator
 
Gelijkspanning, Wisselspanning en gelijkrichter
 
Weerstand: Kleurcodes
 
Lading
 
Lading, spanning en kinetische energie
 
Elektrische velden
 
Wet van Coulomb
 
Wetten van Kirchhoff