Klik hier voor leerjaar 1-2

Klik hier voor leerjaar 3

Klik hier voor leerjaar 4

Klik hier voor leerjaar 5

Klik hier voor leerjaar 6 en examen

Grootheid en Eenheid

Voorvoegsels

Rekenen met grote en kleine getallen

Significantie en decimalen

Formules ombouwen/herschrijven

Dubbele eenheden omrekenen

Beweging vastleggen

Gemiddelde snelheid berekenen

Verschillende soorten bewegingen

Remmen

Afstand en snelheid grafieken

Versnelling

Luchtwrijvingskracht

Tweede wet van Newton (F = ma)

Verplaatsing en afgelegde weg

Van snelheid naar verplaatsing bij eenparige versnelling

Van versnelling naar verplaatsing bij eenparige versnelling

Raaklijn Methode

Verplaatsing bij een vrije val

Frequentie, Omlooptijd en Baansnelheid

Impuls

Stroomsterkte

Spanning

Serie en parallel schakelingen

Vermogen

Vermogen en Elektrische energie

Capaciteit

Weerstand

Geleidbaarheid

Ingewikkelde schakelingen

Weerstand door een draad (soortelijkeweerstand)

Vervangingsweerstand (totale weerstand)

LDR en NTC

Elektriciteit in huis

Diode en LED

Lading

Lading, spanning en kinetische energie

Elektrische velden

Wet van Coulomb

Wetten van Kirchhoff

Verschillende soorten energie

Rendement

Vermogen en Elektrische energie

Verbrandingsenergie en Chemische energie

Zwaarte- Hoogte- Potentiële- energie

Kinetische en Bewegingsenergie

Vermogen berekenen met kracht en snelheid

Energieomzetting berekenen

Geluidssnelheid

Toonhoogte en frequentie

Geluidssterkte

Golflengte

Trillingsfunctie

Trillingstijd in massa veer systeem

Lopende golven

Faseverschil

Staande golf met twee gesloten uiteinden

Staande golf met één gesloten uiteinde

Zwaartekracht

Krachten tekenen

Nettokracht

Massa, zwaartekracht en gewicht

Parallellogrammethode: Krachten samenvoegen

Parallellogrammethode: Krachten ontbinden

Veerconstante

Arbeid

Middelpuntzoekendekracht

Luchtwrijvingskracht

Tweede wet van Newton (F = ma)

Arbeid/Energie uit een veer

Krachten op een helling

Maximale schuifwrijving

Gravitatiekracht berekenen

Gravitatiekracht en middelpuntzoekende kracht

Magnetisme

Magnetische velden

Rechterhandregel

Lorentzkracht en linkerhand regel

Magnetische inductie en inductiespanning

Dichtheid
Het atoommodel

Het periodiek systeem en isotopen

Soorten straling en vervalvergelijkingen

Halfwaarde/Halveringstijd

Halveringsdikte berekenen

Halveringstijd berekenen

Radioactiviteit berekenen

Stralingsdosis berekenen

Dosisequivalent en Effectieve Lichaamsdosis

Stralingskromme en Verschuivingswet van Wien

Intensiteit en Vermogen van de bron

Intensiteit bij de waarnemer

Emissie/Absorptie/Fraunhoferlijnen en snelheid ster

Foto-elektrisch effect en constante van Planck

Energie van een foton

Foton opnemen en afstaan

Celsius, Fahrenheit en Kelvin (Fahrenheit niet)
Wat is Quantum

Energie van een waterstofatoom

Dubbel spleet experiment (Golf-deeltje-dualiteit)

De golflengte van de Broglie

Onzekerheidsrelatie van Heisenberg

Kansdichtheid van een quantum deeltje

Deeltje in een doosje model (eendimensionaal)

Kleurstoffen

Tunneleffect
Laat een bericht achter

32 berichten op "VWO"

avatar
ordenen:   nieuwste | oudste
Emilija
Bezoeker

Waar kan ik filmpjes vinden voor hoofdstuk 3, materialen?

Max
Bezoeker

Heeft u geen video’s over de relativiteitstheorie?

iemand
Bezoeker

Heeft u misschien ook filmpjes van hoofdstuk 8 zonnestelsel en heelal?

annefleur
Bezoeker

Bij de filmpjes voor vwo 6 staan niet de filmpjes die u heeft gemaakt over optica, weer en licht. Komen die onderwerpen niet voor in het eindexamen?

ano
Bezoeker

kunt u een filmpje maken over elektronen? ‘schakelingen’ H6 bij de methode van NOVA natuurkunde

Anoniem
Bezoeker

Kunt u bij de filmpjes zetten welke filmpjes voor welke paragraaf in vwo 3 elektriciteit hoort?

Abel
Bezoeker

heeft u al hoofdstuk 7 het heelal gemaakt?

Chadi Aljaouhari
Bezoeker

Heeft u misschien filmpjes van hoofdstuk 7 (crikelbeweging) (4VWO) ??

max
Bezoeker

heeft u ook filmpje van hoofdstuk 7 het heelal

Lola
Bezoeker

Hallo, is er misschien een filmpje met uitleg over fotonen?

Boris
Bezoeker

Hé meneer Wietsma,

In mijn boek staat een stukje over de samenstellgin van mengsels hoe bereken ik die en moet ik dat weten voor de toets (ik zit in 2vwo | H2 stoffen)

andres
Bezoeker

zou u misschien videos over het hoofdstuk licht en lenzen maken?

Djamila
Bezoeker

Kunt u een video maken over temperatuur op aarde?

Naïl
Bezoeker

zijn er ook videos over modelleren?

sofie
Bezoeker

zou u een filmpje over astrofysica kunnen maken

anouk
Bezoeker

heeft u ook filmpjes over hoofdstuk 4: eigenschappen van stoffen en materialen, van systematische natuurkunde vwo4?
de paragrafen heten: het molecuulmodel, transport van warmte, soortelijke warmte, algemene gaswet, uitzetten en uitrekken

wpDiscuz